Przygotuj się do egzaminu Dele

logo.png

Przewodniki dla kandydatów do DELE


Udostępniam przewodniki kandydatów do DELE, zawierające podstawowe informacje na temat opisu i przeprowadzania testów egzaminacyjnych DELE.

Modele arkuszy odpowiedzi


Udostępniam zainteresowanym wzory arkuszy odpowiedzi na egzaminy DELE, aby kandydaci mogli się z nimi zapoznać przed egzaminem.

Przykładowe arkusze odpowiedzi


 

Szablony egzaminów


Do Państwa dyspozycji oddaję wzory arkuszy egzaminacyjnych, które były podawane w poprzednich sesjach egzaminów Dele.

Model egzaminów DELE - 0 (zero)

Egzamin DELE A1 przeprowadzony w 2020 roku


Czytanie ze zrozumieniem

 

 


 

 

 

 

 

Rozumienie ze słuchu


 

 

 

 

 

 

 

 

Transkrypcje zadań

 

 

Wypowiedź pisemna

 

Egzamin DELE A2 przeprowadzony w 2020 roku


Czytanie ze zrozumieniem

 

Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Klawisze


Test rozumienia ze słuchu

 

Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Klawisze


Transkrypcje z zadania

 

1 Transkrypcja z zadania 2 Transkrypcja z zadania 3 Transkrypcja z zadania 4


Wypowiedź pisemna i test interakcji

 

Zadanie 1 Zadanie 2

Egzamin DELE A2 przeprowadzony w 2020 roku


Czytanie ze zrozumieniem

 

Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Klawisze


Test rozumienia ze słuchu

 

Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Klawisze


Transkrypcje z zadania

 

1 Transkrypcja z zadania 2 Transkrypcja z zadania 3 Transkrypcja z zadania 4


Wypowiedź pisemna i test interakcji

 

Zadanie 1 Zadanie 2

Egzamin DELE A2 przeprowadzony w 2020 roku


Czytanie ze zrozumieniem

 

Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Klawisze


Test rozumienia ze słuchu

 

Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Klawisze


Transkrypcje z zadania

 

1 Transkrypcja z zadania 2 Transkrypcja z zadania 3 Transkrypcja z zadania 4


Wypowiedź pisemna i test interakcji

 

Zadanie 1 Zadanie 2

Egzamin DELE A2 przeprowadzony w 2020 roku


Czytanie ze zrozumieniem

 

Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Klawisze


Test rozumienia ze słuchu

 

Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Klawisze


Transkrypcje z zadania

 

1 Transkrypcja z zadania 2 Transkrypcja z zadania 3 Transkrypcja z zadania 4


Wypowiedź pisemna i test interakcji

 

Zadanie 1 Zadanie 2

Egzamin DELE A2 przeprowadzony w 2020 roku


Czytanie ze zrozumieniem

 

Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Klawisze


Test rozumienia ze słuchu

 

Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Klawisze


Transkrypcje z zadania

 

1 Transkrypcja z zadania 2 Transkrypcja z zadania 3 Transkrypcja z zadania 4


Wypowiedź pisemna i test interakcji

 

Zadanie 1 Zadanie 2